Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

2017 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιανουάριος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Νοέμβριος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Δεκέμβριος 2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιανουάριος 2019 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα