Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 KGS Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2024 - KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2024 - KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2024 - KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2024 - KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2023 KGS Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα